Mária Ferková

Kandidátka na primátorku mesta Bardejov

Nebudem sľubovať,
ale pracovať!

Bardejovčania, pýtajte sa ma!

Alebo mi zavolajte 0905 277 498